SSPW

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN, z/s w Olsztynie, ul. Heweliusza 8, 10-726, jest Zarządcą Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej, której Właścicielem jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Uzgodnienia dotyczące działania sieci należy przesyłać na adres:

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN
z siedzibą przy ul. Heweliusza 8,
10-726 Olsztyn,
tel.: (89) 523-45-55,
fax: (89) 523-43-47,
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

A także adres mailowy:

uzgodnienia.sspw@man.olsztyn.pl

Informacja na temat sposobu zgłaszania problemów,
prac planowanych czy uzgodnień znajduje się 
na stronie:
http://noc.man.olsztyn.pl/

W innych sprawach związanych z działaniem sieci proszę się kontaktować na adres mailowy:

sspw@man.olsztyn.pl

Oferta

Umowa Ramowa Operatora

Załącznik 1: Wpis OI do rejestru przedsiębiorców

Załącznik 4: Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Załącznik 5: Usługa Dzierżawa Przestrzeni Kanalizacji Kablowej

Załącznik 6: Usługa Kolokacji

Załącznik 7: Usługa Transmisji Danych

Załącznik 8: Usługa Dostęp Do Sieci Internet

Załącznik 9: Dane Adresowe

Załącznik 10: Wniosek o zawarcie Umowy Ramowej

Załącznik 11: Cennik Usług

Załącznik 11a: Cennik Usług Podmioty Publiczne

Załącznik 12: Wykaz węzłów dystrybucyjnych na sieci SSPW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013