Uczestnicy

Uczestnicy Porozumienia
Miejskiej Sieci Komputerowej „OLMAN”
(w kolejności przystępowania do Porozumienia)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ul. Oczapowskiego 2, 10-726 Olsztyn
http://www.uwm.edu.pl/

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
ul. Tuwima 10, 10-747 Olsztyn
http://www.pan.olsztyn.pl/

Instytut Rybactwa Śródlądowego im. S. Sakowicza
ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn
http://www.infish.com.pl/

Ośrodek Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskiego
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
http://www.obn.olsztyn.pl/

Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych
ul. Bałtycka 37a, 10-144 Olsztyn
http://www.zset.olsztyn.pl/

Wojewódzka Biblioteka Publiczna
ul. 1 Maja 5, 10-117 Olsztyn
http://www.wbp.olsztyn.pl/

Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
ul. Piłsudskiego 38, 10-450 Olsztyn
http://www.planetarium.olsztyn.pl/

Urząd Miasta
pl. Jana Pawła II, 10-900 Olsztyn
http://www.um.olsztyn.pl/

Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Mickiewicza 5, 10-548 Olsztyn
http://www.wmzdz.olsztyn.pl/

Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP
ul. Wyzwolenia 30, 10-106 Olsztyn
http://www.wsiie.olsztyn.pl/

Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP Wydział Nauk Humanistyczno-Społecznych
ul. Sikorskiego 23, 10-088 Olsztyn
http://www.wsptwp.eu/n/olsztyn/

Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania
ul. Artyleryjska 3a, 10-165 Olsztyn
http://www.owsiiz.edu.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
http://www.warmia.mazury.pl/

Starostwo Powiatowe
pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn
http://www.powiat-olsztynski.pl/

Muzeum Warmii i Mazur
ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
http://www.muzeum.olsztyn.pl/

Kuratorium Oświaty
al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
http://www.ko.olsztyn.pl/

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki
al. Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn
http://www.uw.olsztyn.pl/

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie
Al. Warszawska 89, 10-083 Olsztyn
http://www.olsztyn.gddkia.gov.pl/

Polskie Radio Olsztyn S.A
ul. Radiowa 24, 10-206 Olsztyn
http://www.ro.com.pl

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3, 10-516 Olsztyn
http://www.wmarr.olsztyn.pl

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
http://www.wssd.osztyn.pl

Wojewódzki Specjalistyczny w Olsztynie
ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn
http://www.wss.olsztyn.pl

Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 35 10-228 Olsztyn
http://www.wzlp.pl/

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Olsztynie
ul. Żołnierska 16, 10-561 Olsztyn
http://www.wsse.olsztyn.pl/

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Aleja Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn
http://www.poliklinika.olsztyn.pl

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie
ul. Bydgoska 33, 10-243 Olsztyn
http://www.osw.olsztyn.pl

Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
ul.1 maja 4, 10-118 Olsztyn
http://www.teatr.olsztyn.pl

Miejski Szpital Zespolony
ul.Niepodległości 44, 10-045 Olsztyn
http://www.szpital.olsztyn.pl