Kadencja 2006-2010

Rada Użytkowników
Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN
kadencja 2006-2010

Zarządzający Miejską Siecią Komputerową OLMAN

prof. dr hab. Szczepan Figiel sfigiel@uwm.edu.pl

Prezydium Rady Użytkowników

Przewodniczący mgr Wojciech Samulowski w.samulowski@uwm.edu.pl
Wiceprzewodniczący mgr inż. Janusz Żwirko janusz.zwirko@owsiiz.edu.pl
mgr Eugeniusz Gajlewicz egaj@uw.olsztyn.pl

Przedstawiciele jednostek Porozumienia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski irekb@uwm.edu.pl
prof dr hab. Andrzej Rutkowski andrut@matman.uwm.edu.pl
mgr Wojciech Samulowski w.samulowski@uwm.edu.pl
mgr Tomasz Wilczyński wilczyn@uwm.edu.pl
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN dr Tomasz Jeliński t.jelinski@pan.olsztyn.pl
Instytut Rybactwa Śródlądowego mgr Kamil Zdanowski kzdan@infish.com.pl
Ośrodek Badań Naukowych mgr Tadeusz Baryła taba@obn.olsztyn.pl
Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych mgr Krzysztof Salczyński krzychu@zset.olsztyn.pl
Wojewódzka Biblioteka Publiczna mgr Andrzej Marcinkiewicz amarcin@wbp.olsztyn.pl
Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne mgr Bogusław Kulesza bk@planetarium.olsztyn.pl
Urząd Miasta mgr Gabriel Bertolassi gabrielb@um.olsztyn.pl
Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego mgr inż. Zbigniew Całkiewicz zbych@wmzdz.olsztyn.pl
Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP dr Jan Bęczek janek@wsiie.olsztyn.pl
Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP WNHS mgr Marek Szczepaniak olsztyn@plusnet.pl
Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania mgr inż. Janusz Żwirko janusz.zwirko@owsiiz.edu.pl
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego mgr inż. Maciej Bułkowski m.bulkowski@warmia.mazury.pl
Starostwo Powiatowe mgr Andrzej Szeniawski wicestarosta@powiat-olsztynski.pl
Muzeum Warmii i Mazur mgr Juliusz Wilczewski juliuszwilczewski@muzeum.olsztyn.pl
Kuratorium Oświaty mgr Kamil Choroszko kchinf@ko.olsztyn.pl
Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki mgr Eugeniusz Gajlewicz egaj@uw.olsztyn.pl