Sieć Uczelniana

Zadania w ramach administracji Siecią Uczelnianą:

 1. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Uczelnianej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obsługujących ich urządzeń,
 2. planowanie i wykonywanie prac związanych z udostępnianiem i poszerzaniem oferty usług sieciowych w Sieci Uczelnianej,
 3. realizacja zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Siecią Uczelnianą,
 4. wykonywanie zadań operacyjnych związanych z administracją, eksploatacja, utrzymaniem ruchu i diagnostyką urządzeń oraz okablowania Sieci Uczelnianej,
 5. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnych do Sieci Uczelnianej
 6. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji w Sieci Uczelnianej,
 7. nadzór nad prawidłową eksploatacją Sieci Uczelnianej,
 8. administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Uczelnianej,
 9. zarządzanie adresacją w Sieci Uczelnianej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 10. utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami sieci jednostek Uniwersytetu podłączonych do Sieci Uczelnianej,
 11. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarządzania Siecią Uczelnianą,
 12. samokształcenie i doskonalenie umiejętności obsługi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 13. współpraca naukowa i techniczna z instytucjami zewnętrznymi.