Kadencja 2010-2014

Rada Użytkowników
Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN
kadencja 2006-2010

Zarządzający Miejską Siecią Komputerową OLMAN
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Prezydium Rady Użytkowników

Przewodniczący dr hab. inż. Ireneusz Białobrzewski, prof. UWM irekb@uwm.edu.pl
Wiceprzewodniczący dr inż. Tomasz Jeliński t.jelinski@pan.olsztyn.pl
dr inż. Norbert Badowski n.badowski@wssd.olsztyn.pl