Zarządzanie Siecią

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową „OLMAN”
ul. Heweliusza 8
10-726 Olsztyn
tel.: (89) 523-45-55, fax: (89) 523-43-47,
e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Zarządzanie Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Koordynator MSK OLMAN mgr inż. Marcin Kwiecień mkwiecien@man.olsztyn.pl tel: 89 523 43 50

Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania
Miejską Siecią Komputerową OLMAN

Kierownik Ośrodka mgr inż. Marcin Kwiecień mkwiecien@man.olsztyn.pl tel: 89 523 43 50
Administrator sieci mgr Daniel Żukowski daniel.zukowski@man.olsztyn.pl tel: 89 523 43 18
Administrator sieci inż. Tomasz Karczewski tkarczewski@man.olsztyn.pl tel: 89 523 45 55
Administrator serwerów Paweł Morawski pmorawski@man.olsztyn.pl tel: 89 524 61 13
Administrator serwerów inż. Krzysztof Mazur kmazur@man.olsztyn.pl tel: 89 523 44 00