Strona główna

Olsztyńska Miejska Sieć Komputerowa OLMAN jest siecią metropolitalną o charakterze naukowo-akademickim.

Działa na podstawie zawiązanego 27 października 1997 roku „Porozumienia w sprawie rozwoju, utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie” podpisanego przez ważniejsze jednostki naukowo-akademickie oraz badawczo-rozwojowe na terenie miasta Olsztyna.

Jednostką wiodącą Porozumienia jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, który w sprawach Miejskiej Sieci Komputerowej reprezentuje Ośrodek Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN z siedzibą przy ul. Heweliusza 8, 10-726 Olsztyn, tel.: (89) 523-45-55, fax: (89) 523-43-47, e-mail: biuro@man.olsztyn.pl

Zadaniem Miejskiej Sieci Komputerowej w Olsztynie jest stworzenie szybkich połączeń teleinformatycznych pomiędzy jednostkami Porozumienia oraz zapewnienie łączności z innymi naukowo-akademickimi miejskimi sieciami komputerowymi w ramach Polskiego Internetu Optycznego PIONIER, operatorami internetu naukowo-akademickimi i komercyjnymi w Polsce i na świecie.

Miejska Sieć Komputerowa OLMAN w Olsztynie działa na podstawie Zezwolenia Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji nr DRT-WZ-609/4135/01. Zgodnie z Zezwoleniem MSK OLMAN ma prawo do świadczenia usług telekomunikacyjnych od 9 lipca 2001 roku.

Miejska Sieć Komputerowa OLMAN w Olsztynie współpracuje z Centrami Informatycznymi innych Miejskich Sieci Komputerowych na terenie Polski.