Sieć Miejska

Zadania w ramach administracji Siecią Miejską:

 1. planowanie rozwoju, przedstawianie inicjatyw rozbudowy Sieci Miejskiej, budowy nowych odcinków oraz zakupu obsługujących ich urządzeń,
 2. planowanie i wykonywanie prac związanych z udostępnianiem i poszerzaniem oferty usług sieciowych w Sieci Miejskiej,
 3. realizacja zadań związanych z budową, eksploatacją i zarządzaniem Siecią Miejską,
 4. wykonywanie zadań operacyjnych związanych z administracją, eksploatacja, utrzymaniem ruchu i diagnostyką urządzeń oraz okablowania Sieci Miejskiej,
 5. prowadzenie rozliczeń finansowych użytych zasobów Sieci Miejskiej,
 6. przyjmowanie i opiniowanie wniosków o przyłączenie sieci lokalnych do Sieci Miejskiej, podłączanie sieci lokalnych nowych użytkowników,
 7. nadzór merytoryczny nad realizacją inwestycji w Sieci Miejskiej,
 8. nadzór nad prawidłową eksploatacją Sieci Miejskiej,
 9. wykonywanie zaleceń Zarządzającego Sieci Miejskiej,
 10. administrowanie urządzeniami i zasobami Sieci Miejskiej,
 11. zarządzanie adresacją w Sieci Miejskiej, przydzielanie adresacji sieciom lokalnym,
 12. utrzymywanie bieżących kontaktów z administratorami sieci lokalnych podłączonych do Sieci Miejskiej,
 13. rozwój oprogramowania specjalistycznego do zarządzania Siecią Miejską,
 14. prowadzenie odpłatnych szkoleń i konsultacji,
 15. samokształcenie i doskonalenie umiejętności obsługi sieci, zdobywanie certyfikatów technicznych,
 16. współpraca naukowa i techniczna z instytucjami zewnętrznymi.