PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji

Projekt PIONIER-LAB – Krajowa Platforma Integracji Infrastruktur Badawczych z Ekosystemami Innowacji znajduje się na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej. Proponowany projekt zakłada budowę unikalnych laboratoriów badawczych w oparciu o krajową sieć światłowodową PIONIER oraz platformę usługową PLATON.

Głównym celem projektu jest zbudowanie i udostępnienie platformy dla przedsiębiorców i innych podmiotów zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz prac rozwojowych w oparciu o nową, ogólnopolską infrastrukturę badawczą. Projekt PIONIER-LAB zakłada bliską współpracę nauki z sektorem gospodarczym i akcelerację procesów innowacji dzięki bezpośredniemu udziałowi Przedsiębiorstw Stowarzyszonych w realizacji celów projektu oraz uruchomienie preinkubatorów przedsiębiorczości skupionych wokół budowanej infrastruktury badawczej.

Cele projektu będą osiągnięte poprzez:
• wspólne działania Konsorcjum z Przedsiębiorstwami Stowarzyszonymi na rzecz budowy i wykorzystania platformy badawczej PIONIER-LAB,
• udostępnienie platformy PIONIER-LAB dla środowiska naukowego, przemysłowego oraz innych podmiotów zainteresowanych,
• budowę przestrzeni preinkubatorów wspierającej procesy innowacji,
• możliwość przeprowadzania eksperymentów badawczych w ramach specjalizowanych żywych laboratoriów oraz
• współpracę międzynarodową dzięki powiązaniu z globalną e-infrastrukturą. Budowana w ramach projektu platforma badawcza stanowić będzie zaawansowane i nowoczesne środowisko badawcze umożliwiające prowadzenie badań oraz prac rozwojowych i innowacyjnych, szczególnie w zyskującym coraz większe znaczenie obszarze społeczeństwa informacyjnego.

Wartość projektu: 525 691 452,55
W tym dofinansowanie: 305 541 574,00
Okres realizacji projektu od 2018-01-01 do 2023-12-31