Usługi sieciowe

Usługi sieciowe
oferowane przez Miejską Sieć Komputerową OLMAN

E-mailhttp://poczta.man.olsztyn.pl/
Dla klientów MSK OLMAN przygotowaliśmy wydajny i bezpieczny system poczty elektronicznej (e-mail). Konta pocztowe zabezpieczone są przed otrzymywaniem niechcianej korespondencji reklamowej (tzw. spam) i chronione systemem antywirusowym. Dostęp do poczty możliwy jest poprzez wygodny interfejs umieszczony na naszej stronie WWW, bądź z dowolnego programu do obsługi poczty elektronicznej korzystającego z protokołu POP3 (Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, Eudora i inne).

WWW http://www.man.olsztyn.pl/
Każdy klient posiadający konto na serwerze MSK OLMAN ma możliwość umieszczenia na nim własnej strony internetowej. Serwer umożliwia wykonywanie skryptów PHP oraz CGI, a za dodatkową opłatą umożliwiamy korzystanie z bazy danych SQL.

W3Cache – w3cache.man.olsztyn.pl port 8080
W celu przyspieszenia ładowania serwisów internetowych udostępniamy klientom dostęp do usługi w3cache. Mechanizm ten polega na lokalnym buforowaniu (na serwerze MSK OLMAN) najpopularniejszych zasobów i późniejszym udostępnianiu ich zainteresowanym. Cała operacja jest niezauważalna dla użytkownika (wykonuje ją przeglądarka internetowa). Pozwala to na oszczędzanie wykorzystania łącz internetowych oraz, co najważniejsze dla użytkownika, znaczne przyspieszenie pracy. Usługa dostępna tylko dla klientów MSK OLMAN.

FTPftp://ftp.man.olsztyn.pl/
Serwer FTP z możliwością przechowywania własnych plików dla klientów MSK OLMAN a także anonimowy dostęp do wielu zasobów gromadzonych w ogólnodostępnym archiwum. Prowadzimy oficjalny mirror systemów Linux Slackware, Aurox Linux, Linux-EduCD oraz baz antywirusowych ClamAV. Udostępniamy większość dystrybucji (Ark Linux, Debian, Fedora, Knoppix, Mandrake, RedHat, PLD) i dużą ilość oprogramowania linuksowego, a także aktualne bazy antywirusowe programu Norton Antivirus. Zasoby aktualizowane są codziennie.

NEWSnews://news.man.olsztyn.pl/
Usenet, zwany także NEWS, to ogólnoświatowy system wymiany informacji i poglądów na różne tematy za pomocą sieci Internet. Składa się on z tematycznych grup dyskusyjnych, w których uczestniczą zainteresowani daną dziedziną użytkownicy. Do uczestnictwa w dyskusji wystarczy czytnik grup, często zintegrowany z programem do obsługi poczty elektronicznej. Klientom MSK OLMAN udostępniamy pełny dostęp do serwera – zarówno czytanie jak wysyłanie informacji. Pozostali użytkownicy mają możliwość czytania wiadomości z grup.